www.jobllegro.com korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.jobllegro.com lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES Jobllegro.com

(dalej również: „Polityka”)

Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Polityce mają znaczenia nadane im w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Jobllegro (dalej również „Regulamin”), dostępnym pod adresem www.jobllegro.com

Mamy świadomość że ochrona prywatności jest dla każdego wyjątkową wartością. Rozumiemy że zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy reprezentujących inne podmioty, jak i dla konsumentów, prywatność jest równie ważna. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy niniejszą Politykę. Nie stanowi ona wzorca umownego ani oświadczenia woli, ma jednak charakter informacyjny.

Pamiętaj, że niniejsza Polityka dotyczy jedynie danych osobowych Użytkowników. Zgodnie z Regulaminem, zawierając Umowę Udostępnienia, Umowę Rekrutacyjną lub otrzymując zgłoszenie Kandydata do uczestnictwa w Projekcie Rekrutacyjnym, w chwili uzyskania dostępu do Profilu Kandydata Użytkownik będący Właścicielem Projektu staje się administratorem danych osobowych Kandydata. Przetwarzaj dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i wyłącznie w zakresie, w jakim jesteś do tego upoważniony.

Dbamy o Twoje dane osobowe

Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność i dlatego chronimy ją w trakcie korzystania z naszych Usług.

Opracowaliśmy naszą Politykę po to, abyś mógł zrozumieć jakie informacje na Twój temat gromadzimy w ramach Serwisu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

Przede wszystkim:

  • przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
  • chronimy Twoje dane osobowe od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby;
  • nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach korzystania z Serwisu, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawierania, wykonania i rozliczania umów za pośrednictwem Serwisu. Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów prawa). W pozostałych (innych) celach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas na podstawie dobrowolnie wyrażonych przez Ciebie zgód oraz obowiązujących przepisów prawa. 

Dane osobowe

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam udostępniasz – w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych.

W celu korzystania z Serwisu, jesteś zobowiązany do podania podstawowych, koniecznych danych, to jest w szczególności imienia i nazwiska, oraz adresu e-mail. Jeśli jesteś Rekruterem, do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu, w tym zawierania Umów Udostępnienia i Umów Rekrutacyjnych konieczne jest ponadto podanie w szczególności Twojej firmy, adresu, danych do kontaktu (danych do osoby kontaktowej, w tym jej adresu e-mail i telefonu), danych osoby upoważnionej do reprezentacji, numerów identyfikacyjnych PESEL, NIP, REGON.

Jeśli jesteś Kandydatem powinieneś podać dane potrzebne do stworzenia twojego Profilu Kandydata, w tym w szczególności dotyczące wykształcenia, zainteresowań czy przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Administratorem Twoich danych osobowych (przekazanych m.in. w trakcie wypełniania, zakładania / uzupełniania Konta) jest Jobllegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Duńskiej 11, 54-427 Wrocław, NIP: 8943140919, KRS: 0000782499 (dalej również: „Administrator”). Jeśli jesteś Kandydatem jednocześnie od chwili udostępnienia Twoich danych Rekruterowi, staje się on również administratorem Twoich danych osobowych. Również w sytuacji gdy Rekruter zakłada Twój Profil Kandydata w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, jest on Administratorem Twoich danych osobowych umieszczonych w Serwisie.

Jeśli jesteś Kandydatem, zgłaszając się do Projektu Rekrutacyjnego lub akceptując zaproszenie do uczestnictwa w Projekcie Rekrutacyjnym, zgadzasz się jednocześnie na udostępnianie Twoich danych osobowych Rekruterom prowadzącym rekrutację w ramach Projektu Rekrutacyjnego oraz Właścicielowi Projektu i Pracodawcy. Jest to niezbędne, abyś mógł wziąć udział w prowadzonej przez Rekrutera rekrutacji.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach Serwisu, przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w określonych przypadkach.

Zakładając / uzupełniając Konto, udostępniasz nam swoje dane osobowe. W trakcie korzystania z Serwisu masz możliwość uzupełnienia lub modyfikacji danych osobowych w szczególności w ramach edycji Konta.

Niezależnie od powyższego, informujemy, że w przypadku gdy korzystasz z Serwisu w sposób, który wiąże się z uiszczeniem Opłaty lub innych płatności – Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania tychże rozliczeń.

W związku z korzystaniem z Serwisu i w celu realizacji zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów, Twoje dane osobowe lub podane przez Ciebie dane osobowe innych osób fizycznych, o których mowa w Polityce, mogą być powierzone naszym podwykonawcom lub podmiotom z nami współpracującymi, których aktualna lista znajduje się w Serwisie pod adresem www.jobllegro.com/partnerzy 

Informacje handlowe

Mamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomości e-mail). Masz prawo zastrzec, że nie chcesz otrzymywać od nas tego typu powiadomień o charakterze marketingowym.

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub podmioty, które z nami współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Ewentualna zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Twoje dane osobowe, w szczególności podany przez Ciebie adres e-mail, mogą być przez nas przetwarzane (w ramach obowiązujących przepisów prawa) w celu marketingu naszych produktów i usług. Możesz jednak w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu (sprzeciw), wysyłając swoje żądanie na adres e-mail BOK wskazany w Regulaminie.

O ile wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracujemy. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym czasie, wysyłając swoje żądanie na adres e-mail

BOK WSKAZANY W REGULAMINIE.

 

Kwestie techniczne

Serwis korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym.

Możemy przetwarzać dodatkowe informacje o Tobie, w szczególności informacje o sposobie korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności. Informacje te są zbierane za pośrednictwem różnych technologii, w tym plików cookies. 

Pliki cookies

Wykorzystujemy technologie pozwalające na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, takie jak pliki cookies (dla uproszczenia dalej nazywamy je „pliki cookies”) w celu zapewnienia Tobie maksymalnego komfortu podczas korzystania z Serwisu, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do Twoich zainteresowań prezentowanych treści reklamowych, w tym naszych partnerów i reklamodawców. Podczas Twojej wizyty w Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące Twojej wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której zostałeś odesłany do naszej witryny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo możemy przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Serwisu.

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Twojego urządzenia (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na Twoją identyfikację, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, tj. danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi.

Pliki cookies wykorzystywane w ramach Serwisu służą przede wszystkim polepszeniu jakości świadczonych w ramach Serwisu usług.

Nasze pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera/urządzenia końcowego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W ramach Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia w przeglądarce internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane w ramach Serwisu:

Nazwa cookie Rodzaj cookie Funkcja i zawartość
i18nextLng Tymczasowe Sprawdzanie obecnie używanego języka przeglądarki
cookie_notice_accepted Stałe Zgoda na korzystanie z ciasteczek na serwisie Jobllegro.com
pll_language Stałe Zapamiętywanie preferencji językowych na stronach wielojęzykowych
wordpress_test_cookie Tymczasowe Sprawdzanie czy przeglądarka ma włączoną obsługę ciasteczek
wp-settings-1 Stałe Ustawienia strony zbudowanej przy użyciu Word Press
wp-settings-time-1 Stałe Ustawienia strony zbudowanej przy użyciu Word Press

 

Możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinieneś znaleźć w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia  -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu.

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z Serwisu, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

Kontakt z nami

W każdej chwili masz możliwość bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@jobllegro.com

Informujemy, że przechowujemy korespondencję z Użytkownikami oraz oferty składane za pośrednictwem Serwisu, w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń Użytkowników.

Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji), możemy ponownie zwrócić się do Ciebie o przekazanie nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej podałeś, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. 

Zabezpieczenia

Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.

Stosujemy środki fizycznej ochrony infrastruktury (serwerów) przetwarzając Twoje dane osobowe, jak również wtedy, gdy na podstawie osobnej umowy powierzasz nam do przetwarzania dane osobowe w ramach Umowy Powierzenia. 

Postanowienia końcowe

W przyszłości możemy zmienić Politykę – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;
  • rozwój Serwisu lub jego funkcjonalności podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Każdorazowo umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebie zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Ciebie zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r.