Brak skutecznych narzędzi/rozwiązań informacyjnych do wsparcia studentów w planach ścieżki kariery?

Odpowiedzią na wyzwanie jest platforma pozwalająca na sieciową współpracę Rekruterów w celu wyszukiwania i profesjonalnej oceny kompetencji Kandydatów, udostępniania pozyskanej informacji na lokalnym rynku pracy oraz planowania dalszego rozwoju kompetencji. Dzięki profesjonalnej weryfikacji umiejętności już na etapie studiów, student będzie mógł znacznie lepiej profilować swój rozwój a uczelnia dostosowywać program nauczania do trendów panujących na rynku pracy.

Partnerzy